เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]138
142 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]134
143 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]129
144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาด่าน [ 23 ก.ค. 2561 ]130
145 การชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]178
146 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาด่าน [ 26 ก.พ. 2561 ]136
147 ยกเลิกประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 6 ธ.ค. 2560 ]194
148 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]134
149 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]135
150 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]178
151 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 21 ส.ค. 2560 ]151
152 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบลนาด่าน [ 8 พ.ค. 2560 ]175
153 การชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]167
154 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู้บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ,4,6 (ตามเอกสารแนบท้าย) [ 29 ก.ย. 2559 ]175
155 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ก.ย. 2559 ]168
156 การชำระภา๊ษี ประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2558 ]192
157 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก และกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 16 พ.ย. 2558 ]186
158 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารของเทศบาล [ 9 ต.ค. 2558 ]170
159 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล [ 10 ก.พ. 2558 ]125
160 รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล [ 27 ก.ค. 2555 ]169
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9