เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนครูเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี2567

    รายละเอียดข่าว

แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนครูเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี2567    เอกสารประกอบ

แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนครูเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.นาด่าน