เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565ลงวันที่ 29 มค 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]12
2 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [ 10 ม.ค. 2566 ]14
3 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]7
4 เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]9
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 6 ม.ค. 2566 ]7
6 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชเป็นกรณีพิเศษ [ 15 ธ.ค. 2565 ]10
7 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 [ 25 พ.ย. 2565 ]16
8 รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างสายงานผู้บริหาร [ 2 พ.ย. 2565 ]78
9 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน [ 2 พ.ย. 2565 ]22
10 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]32
11 เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 19 ต.ค. 2565 ]38
12 การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]30
13 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน [ 18 ต.ค. 2565 ]44
14 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน [ 17 ต.ค. 2565 ]48
15 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]41
16 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาด่าน [ 9 ส.ค. 2565 ]126
17 ตัวอย่างแบบประเลื่อนผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลตำบลนาด่าน [ 3 ส.ค. 2565 ]93
18 ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2565 ]86
19 ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงของพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2565 ]95
20 829_แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน วิชาการ-ทั่วไป [ 3 ส.ค. 2565 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5