เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 19 ก.พ. 2567 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]6
3 ประชาสัมพันธ์การทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลนาด่าน [ 18 ม.ค. 2567 ]5
4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2567 ]4
5 รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 4 ม.ค. 2567 ]11
6 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]4
7 รูปเล่มการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]3
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาด่าน [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
9 คำสั่งเทศบาลตำบลนาด่าน  เรื่อง  การแต่งตั้งและมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลนาด่าน [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]3
11 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่านเรื่องสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2566 ]17
12 คำสั่งเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่องระบบสำหรับปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 ต.ค. 2566 ]21
13 ประกาศช่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลนาด่าน [ 31 ต.ค. 2566 ]12
14 การปรับเงินเดือนและค่าตอบแทน [ 16 ต.ค. 2566 ]22
15 ประกาศแผนดำเนินงาน [ 12 ต.ค. 2566 ]16
16 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]22
17 รายงานรายได้จัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]22
18 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่องพนักงานเทศบาลพ้นการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ [ 6 ต.ค. 2566 ]22
19 จ้างบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน [ 5 ต.ค. 2566 ]16
20 แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนครูเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9