เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 [ 25 พ.ย. 2565 ]6
2 รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างสายงานผู้บริหาร [ 2 พ.ย. 2565 ]63
3 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน [ 2 พ.ย. 2565 ]10
4 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]25
5 เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 19 ต.ค. 2565 ]30
6 การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]22
7 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน [ 18 ต.ค. 2565 ]27
8 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน [ 17 ต.ค. 2565 ]35
9 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]30
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาด่าน [ 9 ส.ค. 2565 ]93
11 ตัวอย่างแบบประเลื่อนผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลตำบลนาด่าน [ 3 ส.ค. 2565 ]63
12 ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2565 ]58
13 ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงของพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2565 ]60
14 829_แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน วิชาการ-ทั่วไป [ 3 ส.ค. 2565 ]38
15 828_แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน บริหารท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2565 ]37
16 ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการข้าราชการครู [ 3 ส.ค. 2565 ]43
17 การทำข้อตกลงการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำและรอบการประเมินครั้งที่2 (ครึ่งปีหลัง)1เมษายน 2565 30ตุลาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]62
18 รายงานแบบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น IPA งบประมาณปี 65 [ 2 ส.ค. 2565 ]63
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาด่านเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี 2565-2566 [ 12 ก.ค. 2565 ]64
20 แบบประเมินความพึงพอใจ [ 12 ก.ค. 2565 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5