เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570)    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.นาด่าน