เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
กิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัญสมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]24
2 ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]27
3 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]24
4 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัญสมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]25
5 ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัญสมัยสมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]25
6 ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]25
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]25
8 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 13 พ.ค. 2564 ]146
9 การกำหนดสมัยประชุมสภาเเทศบาลตำบลนาด่าน [ 13 พ.ค. 2564 ]141
10 เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]139
11 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 [ 5 ก.ย. 2563 ]139
12 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2 ประจำปี 2561 [ 20 พ.ย. 2562 ]159
13 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 [ 3 ก.พ. 2562 ]139
14 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน [ 1 ก.พ. 2562 ]192
15 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่านเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัศ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]192
16 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่านเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัศ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]179
17 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่านเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัศ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]137
18 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่านเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัศ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]142