เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
กิจการสภา


ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่านสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.นาด่าน