เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565-พ.ศ.2568 [ 22 เม.ย. 2565 ]114
2 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 (1) [ 22 มิ.ย. 2563 ]151
3 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลนาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (1) [ 22 มิ.ย. 2563 ]151
4 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลนาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (2) [ 22 มิ.ย. 2563 ]146
5 คู่มือ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงาน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2563 ]142
6 แผนการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ [ 27 พ.ค. 2563 ]145
7 แผนการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ [ 27 พ.ค. 2563 ]145
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ [ 24 มิ.ย. 2562 ]137