เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 23 มิ.ย. 2563 ]122
2 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (1) [ 22 มิ.ย. 2563 ]125
3 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (2) [ 22 มิ.ย. 2563 ]123
4 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (3) [ 22 มิ.ย. 2563 ]101
5 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (4) [ 22 มิ.ย. 2563 ]99
6 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (5) [ 22 มิ.ย. 2563 ]95
7 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (6) [ 22 มิ.ย. 2563 ]96
8 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (7) [ 22 มิ.ย. 2563 ]115
9 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (8) [ 22 มิ.ย. 2563 ]114
10 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (9) [ 22 มิ.ย. 2563 ]94
11 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (10) [ 22 มิ.ย. 2563 ]100
12 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (11) [ 22 มิ.ย. 2563 ]95
13 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (12) [ 22 มิ.ย. 2563 ]118
14 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (13) [ 22 มิ.ย. 2563 ]120
15 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]103
16 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]120
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ก.ย. 2559 ]102
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 11 มิ.ย. 2557 ]120
19 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 [ 3 ธ.ค. 2555 ]97
20 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 [ 14 ธ.ค. 2554 ]118