เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร [ 25 เม.ย. 2565 ]120
2 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยา [ 25 เม.ย. 2565 ]76
3 แผนพัฒนา พนักงานเทศบาล 3 ปี (2561 – 2563) [ 23 มิ.ย. 2563 ]106
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 19 มิ.ย. 2563 ]99
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม) [ 19 มิ.ย. 2563 ]102