เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน
เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล   ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ รอบการประเมิน  ครั้งที่  ๒  (ตุลาคม)


    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.นาด่าน