เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]0
2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล. [ 25 เม.ย. 2565 ]76
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาด่าน [ 23 มิ.ย. 2563 ]100
4 ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลนาด่าน ปี 2560-2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]109
5 คู่มือ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2563 ]97
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 มิ.ย. 2563 ]99
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลนาด่าน [ 22 มิ.ย. 2563 ]99
8 บันทึกแต่งตั้งคณะทำงาน-ประหยัดพลังงาน-ปี-2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]101
9 ประกาศการรณรงค์ลดพลังงาน [ 22 มิ.ย. 2563 ]95
10 ประกาศมาตรการลดใช้พลังงาน-สถจ.นภ.-งปม.-2561 [ 22 มิ.ย. 2563 ]95