เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 18 เม.ย. 2566 ]30
2 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]160
3 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]106
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]107
5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]102
6 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]102
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]109
8 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]102
9 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]100
10 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]105
11 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]155
12 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]105
13 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]104
14 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]108
15 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]107
16 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2565 ]146
17 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2563 ]193
18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555-2559 [ 14 ธ.ค. 2554 ]176