เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน
เรื่อง  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้


    เอกสารประกอบ

กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.นาด่าน