เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน


    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.นาด่าน