เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2565 ]72
2 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่านหลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 26 เม.ย. 2565 ]79
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 26 เม.ย. 2565 ]73
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริการ [ 25 เม.ย. 2565 ]74
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่านหลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 25 เม.ย. 2565 ]69
6 ประกาศหลักเกณฑ์64 [ 25 เม.ย. 2565 ]79
7 ประกาศหลักเกณฑ์65 [ 25 เม.ย. 2565 ]80
8 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 22 มิ.ย. 2563 ]107