เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ [ 9 ก.ย. 2564 ]147
2 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮู-ชมภูทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [ 8 ก.ย. 2564 ]141
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮู-ชมภูทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ส.ค. 2564 ]107
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อย สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ส.ค. 2564 ]109
5 ขอยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮ [ 10 ส.ค. 2564 ]112
6 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ [ 6 ส.ค. 2564 ]116
7 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮู-ชมภูทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอสารตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 - 22 กร [ 16 ก.ค. 2564 ]91
8 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อย สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอสารตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2 [ 16 ก.ค. 2564 ]93
9 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]117
10 ขอยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน [ 16 มิ.ย. 2564 ]95
11 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮูชมภูทอง [ 16 มิ.ย. 2564 ]120
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒน์เด็กเล็กบ้านกุดฮูชมภูทอง [ 27 เม.ย. 2564 ]96
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒน์เด็กเล็กบ้านส้มป่อยคายเมืองแสน [ 27 เม.ย. 2564 ]98
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮู-ชมภูทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประ [ 22 เม.ย. 2564 ]98
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อย สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2 [ 22 เม.ย. 2564 ]94
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางรถบรรทุกน้ำ [ 11 มี.ค. 2563 ]99
17 ยกเลิกประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 6 ธ.ค. 2560 ]98
18 เรื่องการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 27 พ.ย. 2560 ]119
19 การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ [ 29 ก.ย. 2559 ]157