เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง การจำหน่ายขายซากวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]21
2 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส้มป่อย-บ้านหนองแวงคำ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ส.ค. 2566 ]21
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส้มป่อย-บ้านหนองแวงคำ [ 23 พ.ค. 2566 ]23
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้านหมู่ที่3,10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 12 เม.ย. 2566 ]23
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2566 ]22
6 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3,10 [ 20 มี.ค. 2566 ]26
7 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ [ 9 ก.ย. 2564 ]210
8 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮู-ชมภูทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [ 8 ก.ย. 2564 ]210
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮู-ชมภูทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ส.ค. 2564 ]147
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อย สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ส.ค. 2564 ]149
11 ขอยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮ [ 10 ส.ค. 2564 ]167
12 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ [ 6 ส.ค. 2564 ]169
13 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮู-ชมภูทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอสารตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 - 22 กร [ 16 ก.ค. 2564 ]125
14 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อย สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอสารตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2 [ 16 ก.ค. 2564 ]146
15 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]172
16 ขอยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน [ 16 มิ.ย. 2564 ]126
17 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮูชมภูทอง [ 16 มิ.ย. 2564 ]200
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒน์เด็กเล็กบ้านกุดฮูชมภูทอง [ 27 เม.ย. 2564 ]135
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒน์เด็กเล็กบ้านส้มป่อยคายเมืองแสน [ 27 เม.ย. 2564 ]131
20 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตามแบบ สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮู-ชมภูทอง สังกัดเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประ [ 22 เม.ย. 2564 ]150
 
หน้า 1|2