เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมพัฒน์  ธิปโชติ
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาด่าน
 

นายมนูญ สุ่มมาตย์

นางลำดวน กงเพชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาด่าน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาด่าน

นายวิชัย น้อยสุวรรณา

นายเฉลย กลิ่นจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 1


นายถวิล  หนวกเนา
นางสะหวา  พิมพิศาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 1

นายพนมพร  จวงโส
  นายสุบิน  ดีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 2


นายธงชัย สาริมา -ว่าง- นายบุญเส็ง พรมบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 2