เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย - มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ในพื้นที่ 5 อำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู . แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางตรวจเยี่ยมประสบวาตภัยและมอบถุงยังชีพ ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสุวรรณ


แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย - มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ในพื้นที่ 5 อำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางตรวจเยี่ยมประสบวาตภัยและมอบถุงยังชีพ ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสุวรรณ อำเภอโนนสัง, อำเภอนากลาง ,และ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งเผยพอใจถึงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ของจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ที่เข้าถึงก่อนหน่วยงานภาครัฐ ในหลายพื้นที่ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยและมอบถุงยังชีพ เนื่องด้วยในห้วงที่ผ่านมา ประเทศไทยตอนบนได้เกิดพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ประกอบกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยนางณัฐติกานต์ จันทร์หวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายประยูร อรัญรุท ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หน.สนง.ปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกเหล่ากาชาดและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนส่วนถิ่น ประชาชนจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณคูหา และตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำถุงยังชีพ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบวาตภัย และติดตามการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย กองทัพบก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย พร้อมยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือบูรณาการทุกภาคส่วน เร่งให้การช่วยเหลือ นำถุงยังชีพไปบรรเทาความเดือดร้อน และนำผ้าใบคลุมหลังคาบ้านที่เสียหายก่อนฝนจะตกลงมาซ้ำ และรีบให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภาตภัยอย่างเร่งด่วน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 พบบ้านเรือนผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 5 อำเภอ 11 ตำบล 54 หมู่บ้าน ผู้รับผลกระทบ 1,993 คน ได้แก่ อำเภอโนนสัง 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน,อำเภอเมือง 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ผู้รับผลกระทบ 3 ราย บ้าน 3 หลัง,อำเภอศรีบุญเรือง 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน คือ ตำบลนากอก ผู้รับผลกระทบ 13 ราย บ้านเรือนเสียหาย 13 หลัง,อำเภอนากลาง 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน ผู้รับผลกระทบ/บ้านเสียหาย 1,106 ครัวเรือน,อำเภอสุวรรณคูหา รวม 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน ผู้รับผลกระทบ 874 ครัวเรือน บ้านเสียหาย 807 หลัง ยุ้งฉาง/โรงสี 66 แห่ง

โดยในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 2 และในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 จึงได้เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง,อำเภอสุวรรณ อำเภอโนนสัง, อำเภอนากลาง ,และ อำเภอศรีบุญเรือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ในพื้นที่ภาคอีสานที่ประสบวาตภัย ซึ่งหลังจากประสบวาตภัยนั้น ขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้น แต่ที่น่าสังเกตคือ มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วน เนื่องจากอยู่ใกล้กับผู้ประสบเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือก่อนเจ้าหน้าที่นั้น ก็ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ก็ได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในการให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่ ทั้ง 20 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทหาร ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2024-06-11
2024-06-06
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-17
2024-05-13
2024-05-11
2024-05-10