เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


ทหารช่วยเหลือประชาชน #ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหต


ทหารช่วยเหลือประชาชน

#ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยจำนวน 4 หลังคาเรือน ในพื้นที่ ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โดยทำการเก็บซากบริเวณที่ได้รับความเสียหาย และมุงหลังคาให้ใหม่ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว และจะเข้าช่วยเหลือในขั้นต่อไป

2024-06-11
2024-06-06
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-17
2024-05-13
2024-05-11
2024-05-10