เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย 5 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย 5 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา11.00 น.ณ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย โดยมี นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการ จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในนามของพสกนิกรชาวหนองบัวลำภู ต่างรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบวาตภัยจังหวัดหนองบัวลำภู และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 997 ชุดมามอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้ อำเภอเมือง และอำเภอสุวรรณ อำเภอโนนสัง, อำเภอนากลาง ,และ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ในการนี้ องคมนตรี อัญเชิญพระราชกระแสความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มากล่าวแก่หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนผู้ประสบวาตภัย และมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมกันนี้องคมนตรีพร้อมคณะ ลงเรือมอบสิ่งของพระราชทานให้ครอบครัวที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์วาตภัย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 พบบ้านเรือนผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 5 อำเภอ 11 ตำบล 54 หมู่บ้าน ผู้รับผลกระทบ 1,993 คน ได้แก่ อำเภอโนนสัง 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน,อำเภอเมือง 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ผู้รับผลกระทบ 3 ราย บ้าน 3 หลัง,อำเภอศรีบุญเรือง 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน คือ ตำบลนากอก ผู้รับผลกระทบ 13 ราย บ้านเรือนเสียหาย 13 หลัง,อำเภอนากลาง 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน ผู้รับผลกระทบ/บ้านเสียหาย 1,106 ครัวเรือน,อำเภอสุวรรณคูหา รวม 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน ผู้รับผลกระทบ 874 ครัวเรือน บ้านเสียหาย 807 หลัง ยุ้งฉาง/โรงสี 66 แห่ง

ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ หน่วยททารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ระดมกำลังกว่า 300 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือบูรณาการทุกภาคส่วน เร่งให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภาตภัยอย่างเร่งด่วน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

2024-06-11
2024-06-06
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-17
2024-05-13
2024-05-11
2024-05-10