เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00น. สภากาชาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภูมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูท้องถิ่นอำเภอสุวรรณคูหา คณะกรรมการผู้บริหารเทศบาลตำบลนาด่านและหน่วยงานตรวจสอบลงพื้นที่ตรว


วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00น. สภากาชาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภูมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูท้องถิ่นอำเภอสุวรรณคูหา คณะกรรมการผู้บริหารเทศบาลตำบลนาด่านและหน่วยงานตรวจสอบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมบ้านและสอบถามข้อมูลสถานที่เกิดการเผาไหม้พร้อมนำเสนอถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยบ้านหนองบัว งามหมู่ที่ 9 ตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภู บางครั้งการช่วยเหลือบ้านผู้ได้รับในครั้งต่อไป

2024-05-13
2024-05-10
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-06
2024-05-03
2024-04-11
2024-03-19