เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่านตรวจคณะผู้บริหารได้ออกตรวจเยี่ยมชมจุดตรวจหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567 ทั้ง 11 หมู่ในเขตเทศบาลตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณคูหาจังหวั


วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่านตรวจคณะผู้บริหารได้ออกตรวจเยี่ยมชมจุดตรวจหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567 ทั้ง 11 หมู่ในเขตเทศบาลตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภู

2024-03-19
2024-02-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-08
2023-12-29
2023-12-28
2023-12-26
2023-12-03
2023-10-24