เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภา


วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เทศบาลตำบลนาด่าน ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ อ.สุวรรณคูหา เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ "หนองบัวลำภู โมเดล" มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมต้อนรับด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

2024-05-13
2024-05-10
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-06
2024-05-03
2024-04-11
2024-03-19