เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่าน ชั้น 2 นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด


วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่าน ชั้น 2 นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และพนักงานเจ้าหน้าเข้าร่วมการประชุม

2024-03-19
2024-02-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-08
2023-12-29
2023-12-28
2023-12-26
2023-12-03
2023-10-24