เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ หอประชุมพระไชยเชษฐาธิราช ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องกันหนาว เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ใน


วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ หอประชุมพระไชยเชษฐาธิราช ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องกันหนาว เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.สุวรรณคูหา รวมถึงมอบถังน้ำดื่มขนาด 1,500 ลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฮู โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มีนางณัฐติกานต์ จันทร์หวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็...

ดูเพิ่มเติม

2024-05-13
2024-05-10
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-06
2024-05-03
2024-04-11
2024-03-19