เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายควร สิมมะลี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน และคณะ เข้าร่วมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านโนนชาด หมู่ที


 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายควร  สิมมะลี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน และคณะ เข้าร่วมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2022-11-18
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-19
2022-10-18
2022-10-11
2022-10-07
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27