เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


นที่ 19 ตุลาคม 2565 นายควร สิมมะลี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน และคณะ เข้าร่วมโครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านหนองเห็น หมู่ที่ 6


นที่ 19 ตุลาคม 2565 นายควร  สิมมะลี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน และคณะ เข้าร่วมโครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านหนองเห็น หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-11-18
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-19
2022-10-18
2022-10-11
2022-10-07
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27