เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


นที่ 19 ตุลาคม 2565 นายควร สิมมะลี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน และคณะ เข้าร่วมโครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านหนองเห็น หมู่ที่ 6


นที่ 19 ตุลาคม 2565 นายควร  สิมมะลี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน และคณะ เข้าร่วมโครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านหนองเห็น หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2023-12-03
2023-10-24
2023-10-13
2023-10-05
2023-10-04
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-28