วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลนาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียงในการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลนาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลนาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมประตูอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนรหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองเห็นไปโนนสำราญ (คอสะพาน) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายลำห้วยฮฺวก บ้านโนนชาต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเปิด-ปิดน้ำประปา สำนักงาน จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเปิด-ปิดน้ำประปา หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ,หมู่ที่ 6 จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการ คนขับรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง