วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส้มป่อย-บ้านหนองแวงคำ
19  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กง 5857 นภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ละเอียดติดบนวัสดุอคริลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อยาสลบ ตามโครงการทำหมันสุนัข-แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 80-7750 นภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง