เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
      
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัค...
  กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวั...
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอ...
  กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
  กิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเ...
  กิจกรรม "พาแลง" ในโครงการมหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ ...
  อปพร.ศูนย์เทศบาลตำบลนาด่านเดินทางไปศึกษาดูงาน ประจ...
  โครงการธรรมะสัญจรสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...
  โครงการทบทวน อปพร. ประจำปี 2560
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง