เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 1 คน
เดือนนี้ 128 คน
ปีนี้ 1322 คน
ทั้งหมด 2015 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (19-09-57)
  โครงการพัฒนาระบบผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
       โครงการพัฒนาระบบผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
 
  โครงการพัฒนาระบบผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อฟ...
  โครงการออกหน่วยบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
  กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. ประจำปี 2559
  ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำ...
  ประชุมหัวหน้าส่วนสัญจรประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  งานต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 4
  ตรวจติดตามความก้าวหน้าของกองทุนหลักประกันสขภาพ เทศ...
  พิธีมอบความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบวาตภัย ปีงบประ...
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาด่า...
  โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ ครั้งที่ 8 ประจำปี ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.